Privacybeleid

Privacyverklaring

Nell en Stutterheim Keukenarchitectuur BV, handelend onder de naam bulthaup Den Haag, gevestigd aan Binckhorstlaan 305, 2516 BC Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bulthaupdenhaag.nl
Binckhorstlaan 305,
2516 BC Den Haag
070-3992341
mevr. A.S. van Vloten is de Functionaris Gegevensbescherming van Nell en Stutterheim Keukenarchitectuur BV. Zij is te bereiken via avv@nell.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nell en Stutterheim Keukenarchitectuur BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nell.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nell en Stutterheim Keukenarchitectuur BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Nell en Stutterheim Keukenarchitectuur BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nell en Stutterheim Keukenarchitectuur BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nell en Stutterheim Keukenarchitectuur BV) tussen zit. Nell en Stutterheim Keukenarchitectuur BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: KIMS van Simar Automatisering voor het vastleggen van persoonsgegevens en gegevens van de keukenonderdelen voor verwerking van de order en het verlenen van garantie en service.

Geïnteresseerd in een bulthaup keuken?

bulthaup den haag

Om de ideale keuken te ontwerpen moet je vooral goed kunnen luisteren. Zo maken we de keuken waarin al uw wensen gerealiseerd zijn.